Den minsta datadioden på marknaden

Allting började med en idé. link22 ville ta fram en datadiod som skulle vara unik för sin sort. Den skulle vara den minsta datadioden på marknaden. Tillsammans med link22 bollade vi fram idéer och undersökte vad som var rimligt och görbart. Vi på Syncore tog sedan fram hårdvaran och produktionsunderlaget samt hjälpte till med att få produkten CE-märkt. Den största utmaningen har varit att göra produkten så liten som möjligt samtidigt som den skulle uppfylla kravet att nå en datahastighet på 1 Gbit/s. Den skulle dessutom vara strömsnål och med minsta möjliga värmeutveckling.

 

Resultatet blev Data Diode Zero som används för enkelriktad och säker nätverkstrafik. Denna produkt ger en bättre säkerhet mot cyberhot och är den mest prisvärda datadioden i sin kategori. Med måttet på endast 30x60x80 mm och vikt på 140 g är Data Diode Zero den minsta av sin typ på marknaden.

 

Läs mer om Data Diode Zero och de tekniska specifikationerna här.

 

Vill du veta mer?
Kontakta Vice VD Mattias Engström, mattias.engstrom@syncore.se

Vi har framgångsrikt arbetat tillsammans med Syncore i flera år, det som är utmärkande för samarbetet är deras djupa tekniska kompetens, deras insikter i den bransch vi verkar och deras förståelse för vad det innebär att driva framgångsrik produktutveckling tillsammans med oss och därmed effektivt bidra till link22’s långsiktiga framgång.
Conny Ljungqvist, link22