Funktionskritiska system till flygplan

Foto: Peter Liander, Copyright Saab AB

Vi tog under 2012 fram ett antal separata system för montering i flygplan. Bland systemen finns en flight deck display som visar reservbränslemängden i cockpit, utvecklad enligt den mycket rigorösa standarden DO178B Level C. Processerna liknar till viss del dem för functional safety inom automotive och industrial (ISO 26262, samt ISO 61508), men ställer högre krav på processtyrning.

Inom projektet har vi införskaffat en licens för testverktyget VectorCast C/C++ som används vid validering av mjukvara (exempelvis unit testing och code analysis). Verktyget är certifierat för användning inom ISO 26262.

 

Cockpit Fuel Level Display

– DO178B Level C system
– Miljökrav enligt DO160E

Refuelling Panel

– Monterad på vingen
– Tål explosiv atmosfär
– Miljökrav enligt DO160E

Produkterna tillverkades internt på Syncore.

 

Vill du veta mer?

Kontakta vice VD Mattias Engström, mattias.engstrom@syncore.se