Giraffe AMB – modulärt spanings- och ledningssystem

Foto: Thomas Dahlqvist, MMP Productions, och Stefan Kalm. Copyright Saab AB

Giraffe AMB är ett modulärt spanings- och ledningssystem som kan användas för flera olika uppgifter. Fullt utrustat kan systemet samtidigt utföra uppgifter inom luftvärn, luft- och havsövervakning, luftrumssamordning och varna för inkommande granater. Medan annan radarutrustning bara tittar i en cirkel omkring sig bevakar Giraffe AMB även luftrummet ovanför.

En av de stora utmaningarna med produkten var kravet på den automatiska hydraulikövervakningen. Systemet skulle självmant gå in och korrigera om avvikelsen mot horisontalplanet blev större än 0,15 grader. I praktiken innebär det att det aldrig får skilja mer än 26 millimeter i höjd mellan lastbilens nos och bakvagn.

Syncores uppdrag var att utveckla, producera, testa och leverera ett komplett styrsystem för hydrauliken och att sköta produktunderhållet efter leverans. Arbetet inkluderade elektronik, mjukvara, användargränssnitt och kapsling. Vi levererade lösningen på 52 veckor, från projektstart till leverans.

Fakta

– EMC/EMI enligt MIL-STD-461E
– Kretskortstillverkning enligt IPC-A-610 Klass 3
– Kablage etc. enligt IPC-A-620 Klass 3
– Täthetsklass IP56

 

Vill du veta mer?

Kontakta vice VD Mattias Engström, mattias.engstrom@syncore.se