Professionell videoredigering med Thor

Syncore hjälpte Image Systems och DigitalVision att utveckla ett avancerat signalbehandlingskort för bildförbättringsalgoritmer inom professionell videoredigering. Det är ett 20-lagers PCI-express-kort, med två Stratix-5 FPGA:er och 32 GB ram.

Den största designutmaningen var att på kort tid routa det komplexa kortet med höga krav på signalintegritet i GHz-frekvenser. Konstruktionen ligger i framkant för vad som går att realisera med dagens FPGA-teknik, vilket ger kortet en datakapacitet på 1 Tb/s. Produkten är den snabbaste plattformen på marknaden för efterbehandling av video- och bilddata i formaten SD, HD och 4K.

 

Vill du veta mer?

Kontakta vice VD Mattias Engström, mattias.engstrom@syncore.se

Syncore har genom projektet varit delaktiga i både kravställning och arkitektur. Genom omfattande granskningar och ett proaktivt förhållningssätt genom hela projektet så kunde vi glatt konstatera att alla höghastighetselement som minnen och gränssnitt fungerade redan på första kortvarvet! Arbetet har bedrivits med minimal administration och stort fokus på tid och kvalitet.
Per Lundblad, Image Systems