syncore

Vi utvecklar inbyggda system
– från idé till färdig produkt

inbyggda system

Om Syncore

SYNCORE TECHNOLOGIES AB är ett svenskt teknikutvecklingsbolag som stärker våra kunder genom engagerat samarbete kring utvecklandet av inbyggda system för framtidens produkter. Vi arbetar inhouse i team och våra utvecklingsingenjörer representerar unik kompetensbredd och erfarenhet från krävande utvecklingsprojekt. Vår vision är att bli den ledande svenska teknikutvecklingsmotorn – med världen som spelplan. Vårt syfte är att bidra till hållbar tillväxt och en tryggare värld.

 

VÅRA KUNDER verkar inom expansiva, globala industrisegment där kraven på kvalitet och tillförlitlighet är höga. Vårt kundlöfte ”High Reliability” är en kvalitetsstämpel som sätter standarden för vårt arbetssätt och våra produktlösningar. Lösningar som oftast består av både hårdvara och mjukvara. Kvalitet, relevans, skalbarhet och långsiktigt engagemang är centralt för oss i varje kundrelation.

 

VÅR KULTUR främjar samarbete, kreativitet och innovation. Fem kärnvärden definierar vårt sätt att tänka och verka: Excellens, Kompetens, Prestigelöshet, Flexibilitet och Ansvar. Och så har vi kul på jobbet – där läggs grunden till framtidens produkter.

 

VÅR TILLVÄXT har varit stabil sedan starten år 2000 och vi har en stark position inom nischen inbyggda system. Vårt nya huvudkontor och utvecklingscentrum ligger i teknikstaden Linköping, mitt i Mjärdevi Science Park och granne till Linköpings universitet.

 

VÅRA CERTIFIERINGAR avspeglar vår drivkraft att ständigt förbättra och driva utvecklingen framåt. Såväl i verksamheten som i våra kunduppdrag. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, har högsta kreditvärdighet AAA.

Miljö- och kvalitetspolicy

Syncore Technologies är ett tekniskt konsultföretag med fokus på produktutveckling inom inbyggda system. Vi skall vara det självklara alternativet för utveckling av kundens produkter. Syncore Technologies AB skall vara teknikkonsulten som med hög kvalitet och precision levererar det kunden förväntar. Vi skall förstå kundens behov och bidra med erfarenhet kring kundens frågeställningar för att öka värdet av den slutgiltiga produkten. En intern erfarenhetsåterföring möjliggör en ständig förbättring av verksamheten. Vi skall erbjuda våra kunder en hög servicenivå genom en tydlig och professionell kommunikation. En öppen dialog är en viktig förutsättning för framgångsrika projekt. Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar och begränsa vår miljöpåverkan. Detta sker med hänsyn till tekniska och ekonomiska resurser inom gällande lagar och krav. Länk till certifikat.