syncore

Vi utvecklar inbyggda system
– från idé till färdig produkt

inbyggda system

Våra tjänster: En komplett process

Vi utvecklar inbyggda system – från idé till färdig produkt. I praktiken innebär det att vi kan hjälpa dig genom hela produktlivscykeln, oavsett om uppdraget avser enskilda detaljer eller hela system. Vi arbetar nära dig genom hela resan och vårt utvecklingsteam tillför exakt den kompetens som behövs, i varje steg.

1. Förstudie

När du går vidare från idéstadiet hjälper vi dig att definiera produkten. Vi ser till lagar, säkerhet, syften och mål. Genom att ställa rätt krav får du en produkt som är relevant och optimerad för sitt ändamål.

2. Utveckling

Glest återkommande utvecklingscykler kan vara förödande för ett företag när det gäller att upprätthålla och utveckla produktutvecklingskompetens. Hos oss gäller motsatsen. Här löper alltid flera parallella kundprojekt, vilket gör att vi vet exakt hur utvecklingsprocessen ser ut. Oavsett om du behöver komplettera egen kunskap eller lägga ut hela ansvaret hjälper vi dig ta fram en fungerande prototyp.

3. Verifiering

Förstudien definierar produkten och utvecklingen skapar den. Frågan är om produkten gör vad den ska och om den uppfyller dina egna förväntningar och krav. Vi hjälper dig att verifiera produkten så att den följer lagkrav och säkerhetskrav – och fyller sin funktion i miljön den är skapad för.

4. Tillverkning

Framtagning av produktionsanpassade tillverkningsunderlag ingår naturligt i vår produktutvecklingsprocess. Vi ombesörjer prototypframtagning och förserietillverkning, och hjälper även till att starta upp serietillverkningen. Denna kan ske hos er befintliga leverantör eller hos lämplig legotillverkare. Oavsett vilket för vi dialog med producenten i syfte att säkerställa relevant utrustning och effektiva processer. Vi tar även fram produktionstestsystem och ser till att eventuella uppstartsproblem i tillverkningslinan avhjälps.

5. Testsystem

Test och verifiering är en självklar del av produktutvecklingscykeln. Vi har stor erfarenhet av att ta fram testsystem för bland annat funktionsverifiering, klimattester, HIL-riggar och produktionstestsystem. Många av våra testsystem baseras på komponenter från National Instruments (NI), och i egenskap av NI Alliance Member har vi direktingång till ett starkt nätverk och support.
Läs mer om Syncore och NI.

6. Produktlivscykel

Vi tar hand om produkten även efter lanseringen och ser till att den möter uppställda krav. Vi löser produktuppdateringar, versionshantering och full spårbarhet på komponentnivå. Och vi säkerställer tillgängligheten så att du eller din slutkund inte påverkas av faktorer som till exempel leveransproblem eller att produkten utgår ur sortimentet.

Miljö- och kvalitetspolicy

Syncore Technologies är ett tekniskt konsultföretag med fokus på produktutveckling inom inbyggda system. Vi skall vara det självklara alternativet för utveckling av kundens produkter. Syncore Technologies AB skall vara teknikkonsulten som med hög kvalitet och precision levererar det kunden förväntar. Vi skall förstå kundens behov och bidra med erfarenhet kring kundens frågeställningar för att öka värdet av den slutgiltiga produkten. En intern erfarenhetsåterföring möjliggör en ständig förbättring av verksamheten. Vi skall erbjuda våra kunder en hög servicenivå genom en tydlig och professionell kommunikation. En öppen dialog är en viktig förutsättning för framgångsrika projekt. Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar och begränsa vår miljöpåverkan. Detta sker med hänsyn till tekniska och ekonomiska resurser inom gällande lagar och krav.