Vi välkomnar vår nya projektledare Sebastian Strömberg!

Efter studierna inom elektronik började Sebastian att jobba som systemingenjör. Hans intresse för projektledning växte snabbt fram och han har idag flera års erfarenhet som projektledare. När vi frågade Sebastian om vad han ser fram emot, svarade han så här:
”Jag ser fram emot variationen i projekten, att ha kundkontakten och att utvecklas som projektledare.”

Det som lockade Sebastian till Syncore var faktumet att vi arbetar inhouse och företagets modernitet.
”Syncore har en spännande idé om att arbeta inhouse och företaget känns väldigt modernt, både på sättet man arbetar och på lokalen.”